x300m OBDStar است 2017 قدرتمند ابزار تنظیم کیلومترشمار راه اندازی شده توسط OBDSTAR کامل با توجه به استاندارد صنعتی است.


Obdstar X300M  مجوز فایل ابزار مسافت پیموده شده شکست خورده، شاید شما این سوال مثل این مواجه هستند، اما نمی دانم اگر باید برای به روز رسانی دستگاه،

و در تصویر خطای مثل این:

مشتری دانلود فورد در V30.26، اما می تواند از آن استفاده نمی ، مشاوره مرکز:

x300m-01x300m-02


  1. شما باید تعداد SN دستگاه فقط آن را دوباره فعال را بررسی کنید، ما را به عقب، ما بررسی می کند که این تعداد SN مجوز مرتبط باز کرده اند، اگر چنین است،.
  2. پرسش پیکربندی X300M، نیاز ما را به عقب واحد برای تعمیر.

 محصولات بیشتر، مانند OBDSTAR X300 PRO3 ، OBDSTAR F104 ....

مقاله از OBDSTAR ابزار وبلاگ سایت:

چگونه برای حل مجوز obdstar X300M ابزار مسافت پیموده شده شکست خورده